References

Lütken CF. 1871. Fortsatte kritiske org beskrivende Bidrag til Kundskab om Sostjernerne (Asteriderme). Videnskabelige Meddelelser fra den naturhistoriske Forening i Kjøbenhavn 1871: 227-308.