References

Jazdzewski K. 1975. Morfologia, taksonomia i wystepowanie w Polsce kielzy z rodzajow Gammarus Fabr. i Chaetogammarus Mart. (Crustacea, Amphipoda). Acta Univ. Lodz., Lodz: 185 pp.