References

Gruszka P. 2001. Atyaephyra desmaresti (Millet, 1831) (Crustacea: Decapoda) nowy dla fauny Polski gatunek w rzece Odrze. In: Sesja Naukowa z okazji jubileuszu 50-lecia Wydzialu Rybactwa Morskiego i Technologii Zywnosci, Szczecin, 28-29 czerwiec, 2001, Akademia Rolnicza w Szczecinie: p. 31.