References

Gruszka P. 2000. Dikerogammarus haemobaphes (Eichwald, 1841) (Crustacea: Amphipoda) – nowy gatunek w rzece Odrze. Mat. Zjazdowe: XVIII Zjazd Hydrobiologow Polskich, Bialystok: p. 87.