References

Dojlido JK, Woyciechowska J. 1985. Zmiany jakosci wod powierzchniowych w Polsce w ciagu ostatniego pol wieku. Gospodarka wodna 1-2: 39-44.