References

Odhner N. 1926. Nudibranchs and lamellariids from the Trondhjem fjord. Det Kongelige Norske Videnskabers-Selskabs Skrifter 2: 1–36.