References

Lundin K, Malmberg K. 2016. Nya fynd av nakensnäckor vid svenska västkusten. Fauna och Flora 111: 11–13.