References

Bora P, Randrianantoandro JC, Randrianavelona R, Hantalalaina EF, Andriantsimanarilafy RR, Rakotondravony D, Ramilijaona OR, Vences M, Jenkins RK, Glaw F, Koehler J. 2010. Amphibians and reptiles of the Tsingy de Bemaraha Plateau, Western Madagascar: Checklist, biogeography and conservation. Herpetological Conservation and Biology 5: 111-125.