Literature

Nijs J. 1985. Enkele ervaringen met de eieren van de vroedmeesterpad, Alytes obstetricans. Lacerta 43: 82-83.