References

Boas JEV. 1880a. Studier over Decapodernes Slaegtskabsforhold. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter: Naturvidenskabeli og Mathematisk Afdeling 1(2): 27-210.