References

Wojas T. 2011. Potwierdzenie występowania Astrapaeus ulmi (Rossi, 1790) (Coleoptera: Staphylinidae: Staphylininae) w Polsce. Wiadomości Entomologiczne 30: 27-30.