References

Konopacka A. 1998. Nowy dla Polski gatunek kielza, Dikerogammarus haemobaphes (Eichwald, 1841) (Crustacea, Amphipoda) oraz dwa inne rzadkie gatunki skorupiakow obunogich w Wisle. Prz. Zool., 42: 211-218.