References

Ficek M, Ficek M. 1994. Czy zdolamy odsolic Wisle? Aura 10: 13-14