References

Lobo A, Vega C, Baró F. 2007. Selecció d’espais oberts a recuperar i propostes d’ús: una aproximació per anàlisi espacial i multicriteri. Reports on Environmental Sciences 6. [available via http://www.recercat.net]